License Overview

Registreer uw contracten en uw gebruik met behulp van het License Overview. Waar License Navigator vooral gericht is op het ontdekken van grote risico’s, veroorzaakt door de inrichting van de infrastructuur, is het License Overview vooral bedoeld om het dagelijkse gebruik te monitoren. Hierdoor kunt u tijdig signaleren waar de aandachtspunten zich bevinden en actie ondernemen door bijvoorbeeld het aantal gebruikers van een applicatie terug te dringen. Het License Overview kan vooral proactief worden ingezet bij licentiemanagement.