Licentiemanagement

Wat is licentiemanagement?

Licentiemanagement omvat het beheren van softwarelicenties. Het doel is om licenties zo efficient mogelijk in te zetten. Als bedrijf of organisatie heeft u waarschijnlijk contracten afgesloten met één of meerdere softwareleveranciers. Door middel van gedegen licentiemanagement kunt u tegen zo min mogelijk kosten voldoen aan de licentievoorwaarden die door de leverancier gesteld zijn.

Waarom licentiemanagement?

De licentievoorwaarden van uw leveranciers zijn niet altijd duidelijk, en het kan lastig zijn om uw daadwerkelijke gebruik in kaart te brengen. Het meten van het gebruik wordt nog complexer als er variatie is in de behoeften en wensen binnen uw bedrijf of organisatie. Als u niet voldoet aan de voorwaarden en het afgesproken gebruik overschrijdt, vaak onbedoeld en zonder dat u hiervan op de hoogte bent, kan dat grote financiële consequenties tot gevolg hebben. Het ontbreken van het overzicht op enig moment kan bij audits leiden tot aanzienlijke ongebudgetteerde kosten. Mede omdat een controle onverwachts kan plaatsvinden.

De voordelen van licentiemanagement

Het proactief managen van licenties helpt bij het in kaart brengen van risico’s, deze te kwantificeren en te budgetteren. In de eerste plaats worden risico’s uiteraard vermeden en verkleind indien mogelijk. Dit doen wij door u te adviseren licenties bij te kopen, uit te faseren of in te ruilen, door de behoefte terug te dringen middels technische aanpassingen of door te onderhandelen met de leverancier. Hiernaast analyseren wij of we de jaarlijkse kosten van support vanuit de leverancier kunnen verlagen door bijvoorbeeld supportcontracten te consolideren of de ondersteuning voor bepaalde applicaties aan te passen danwel stop te zetten.

Expertise op het gebied van licenties, software en infrastructuur.