Contractoptimalisatie

Wat is contractoptimalisatie?

Contractoptimalisatie omvat onder andere het inventariseren van licentiecontracten. De scope wordt bepaald aan de hand van uw wensen. In het algemeen wordt gekozen om per leverancier een inventarisatie te starten. Vaak gaat het om de grootste softwareleveranciers, bijvoorbeeld; Oracle, Microsoft, IBM en HP. Niet zelden vertegenwoordigen de contracten van deze partijen ook de grootste waarde. Als de contracten geïnventariseerd zijn, bekijken we de besparingsmogelijkheden.

Waarom contractoptimalisatie?

Door uw contracten te inventariseren en kritisch te bekijken kunt u mogelijk op jaarlijkse kosten besparen. Dit kan bijvoorbeeld door contracten samen te voegen, (delen van) contracten op te zeggen zoals support op bepaalde applicaties of een andere vorm van ondersteuning te regelen. Dit kan een goedkopere vorm van leveranciersondersteuning zijn op basis van andere voorwaarden, of interne ondersteuning als het om een oude applicatie gaat die niet bedrijfskritisch is danwel uitgefaseerd of niet gebruikt wordt.

De voordelen van contractoptimalisatie

Het eerste resultaat is een inventarisatie van contracten, waardoor u weet welke contracten u heeft, welke geborgd zijn en welke contracten er ontbreken. Daarnaast krijgt u inzicht in de keuzes die u kunt maken om te besparen op jaarlijkse kosten.

Hetzelfde, maar dan voor minder.